Drillbasar 10. april

Drillen arrangerer sin årlige basar med oppvisninger, kafe og trekninger på både årer og loddbøker.